CCE CBSE, SCHOOL ERP, SMART ANALYTICS, SCHOOL ANALYTICS, STUDENT ANALYTICS
eTechSchool, CCE CBSE, SCHOOL ERP, School Management System eTechSchool, CCE CBSE, SCHOOL ERP, School Management System eTechSchool, CCE CBSE, SCHOOL ERP, School Management System eTechSchool, CCE CBSE, SCHOOL ERP, School Management System

ज्ञान प्रबोधिनी प्रशाला
५१०, सदाशिव पेठ, पुणे ४११०३०. दूरभाष : ०२०-२४२०७१२१
(C.B.S.E. शी संलग्न, इ. ५वी ते १० वी मिश्र माध्यम)
इ. ५वी साठी प्रवेश चाचणी (२०१७-२०१८)
(मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाधीन)
इ. ४थी मराठी, इंग्रजी माध्यमातील विद्यार्थी अर्ज करू शकतात.
प्रवेश चाचणी अर्ज दि. १३ फेब्रुवारी ते २८ फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत,
संकेत स्थळावर वा स्वागत कक्षात, दु. ११ ते सायं. ५ पर्यंत उपलब्ध.
प्रवेश परीक्षा शुल्क - रु. ४००/-
अधिक माहितीसाठी - http://prashala.jnanaprabodhini.org/entrance_examination.asp  या संकॆत स्थळाला भॆट द्या

ENGMarSuchana 2017.pdf
eTechSchool Help?